Bezinningshoekske van Jos Collaer

Sprokkels uit het Levensbos

lijn

Menu :

 

Vreugdelied


Leven waar muziek in zit ...

maakt je rijker dan een wereldhit!

Luister naar de zachte melodieuse klanken

die God in je hart speelt;

en zing dan een liedje

voor kinderen, zieken, troostelozen,

depressieven, armen...

Speel dat liefdesliedje voor alle mensen

en je zal jezelf voelen worden als een een bron van geluk,

die steeds sprankelend, levend water

opbruist uit de diepte,

waar anderen hun dorst kunnen komen lessen.

Je zal je voelen uitgroeien tot een oase.

Speel het vreugdelied,

het loont de moeite!

Des te meer omdat

de woestijn rondom je

zo droog en dor is.

Wees dus stil en luister

naar het ritme van Gods tonen

en zing ook jij met ons mee,

al klinkt het soms nog zo vals.

In 't koor zal éénzelfde klank weergalmen:

"Gods Liefde!"

Jos Collaer

 

glasinloodlijn