Bezinningshoekske van Jos Collaer

Sprokkels uit het Levensbos

lijn

Menu :

 

Jezus verrijst vandaag


Er is veel onbegrip, geweld, leifdeloosheid

in onze wereld.

Maar al te vlug verloochenen we Gods droom.

Christus wordt vandaag ook nog verraden.

Zijn boodschap wordt niet begrepen.

Voor velen telt Hij niet meer mee.

En dan staan we wel eens stil bij de dood

van Jezus in onze maatschappij.

We worden moedeloos, we zijn teleurgesteld,

als we zien dat Jezus vandaag sterft,

dat Hij door ons gekruisigd wordt.

Maar dan opeens...

staat Hij weer midden onder ons

en gaat Zijn licht weer branden.

Dan breekt Hij weer midden ons het brood;

en herkennen we Hem opnieuw in de anderen,

in het diepste van onszelf,

in een stil gebed.

We voelen Christus opnieuw verrijzen.

Hij LEEFT vandaag midden onder ons.

Laten we blij en enthousiast zijn

en met de kracht van Zijn Geest

Zijn droom verkondigen

en waar maken.

Pasen wordt dan:

Geloven

dat na de nacht

de morgen komt!

Jos Collaer

 

glasinloodlijn